Miner And Supplier 2016

МЕГА төслүүдэд хэрхэн ханган нийлүүлэлтийг хийх, хоорондоо туршлагаа солилцох, оновчтой ханган нийлүүлэлт, дэвшилтэд техник технологи, менежменттэй танилцаж, “ХӨГЖЛИЙН ШИНЭ ШАТАНД ШИЛЖЬЕ !” уриан дор явагдана.